HEM    TJÄNSTER    VÅRA VÄRDERINGAR    VÅRA KUNDER    OM AROMA    KONTAKT    FÖRETAGSKUNDER
Du befinner dig här: startsida > tjänster

Våra tjänster

Aroma Design erbjuder tjänster för att skapa smakfulla och harmoniska designlösningar till dig som vill förändra och förbättra din boendemiljö. Vi hjälper dig att skapa sköna rum, förena de gröna rummen ute med rummen inne, och lyfta inredning till en högre nivå. Vi vänder oss även till de som önskar hjälp med en homestyling inför den viktiga bostadsförsäljningen, för att framhäva det vackra och höja husets värde. Eller för att få hjälp att smycka hemmet inför en fest, för att skapa en lyckad och minnesvärd tillställning. Vi skräddarsyr alltid våra tjänster efter dina behov.

Hur vi arbetar
I våra samtal med våra kunder är det ofta två saker som de känner är speciellt viktiga i sina funderingar inför att anlita designhjälp med sin boendemiljö. Man är ofta mycket klar över att man vill och behöver få en förändring till stånd, men man vill inte gärna släppa allt till en inredare som blåser rent huset, gör om allt och kommer med alltför drastiska förslag helt efter sitt eget tycke och behag. Den andra saken handlar om prisbilden. Man vill gärna ha en klar uppfattning om vilka prisnivåer man rör sig på, och att priset inte springer iväg under resans gång. Vi har tagit fasta på dessa två saker i våra designtjänster till dig.

Om du inte uttryckligen vill förnya det mesta, så utgår vi ifrån att du i första hand önskar bygga och hitta inspiration utifrån den inredningsgrund du redan skapat i ditt hem. Vi utgår ifrån att du införskaffat många saker som du tycker är vackra och gärna vill fortsätta att omge dig med. Att arbeta på detta sätt är både resurssmart och kostnadseffektivt. Vi hjälper dig att hitta nya kombinationer och användningsområden för dina gamla älskade ting, genom att till exempel måla om möbler eller förändra med textil och omgivande färgsättning, så att du kan lägga pengarna på något extra som nyinskaffande av äkta och exklusiva material.

När vi ser att det är möjligt att skapa ett önskat vackert resultat utifrån att använda mycket av det befintliga, så är det i första hand de förslagen vi ger och lägger tid och kraft på att ta fram åt dig. Rådet att börja från början och skaffa nytt kommer först i andra hand. När det gäller prisbilden, så anpassar vi alltid våra förändringsförslag utifrån den budgetnivå som passar dig.

Se till helheten
De bästa resultaten uppnås där man tar ett helhetsgrepp och tittar på både ute- och innemiljön i en och samma process. Med en utarbetad plan för hur vi går tillväga, med återkommande möten och samtal, drivs processen framåt under en längre tid mot ett bestämt slutmål. Ofta kan ett designförslag utformas i flera steg, till exempel för att förändra trädgården, där man kan känna sig för både arbetsmässigt och ekonomiskt för varje steg som tas. Stora och radikala förändringar i en trädgård kräver stor insats, både i arbetstid såväl som i anläggningskostnad och designutformning. Att man ändå satsar på att inledningsvis titta på helheten, för att därefter landa i vad man vill skapa, är något vi varmt rekommenderar alla för att uppnå bästa resultat.

Det går även bra att vid behov konsultera oss löpande per timme, i syfte att få råd, coachning och konsultation. Att detta även sker via E-post eller telefon, efter att vi har träffats och vi sett miljön vi arbetar med, är ett bra komplement till personliga möten på plats. Ett tredje alternativ är att skicka bildunderlag och planlösning via E-post, och föra dialog med konsultation via E-post eller telefon, och få skisser skickade till sig. En bra lösning om man bor långt bort från Skåneregionen.

Pröva våra tjänster
Att låta oss hjälpa till inför en större familjehögtid kan vara ett sätt att börja sin designresa på, för att därefter fundera på om någon av våra övriga tjänster även skulle passa dig. Ett annat och mycket förmånligt sätt att pröva våra designtjänster på, är att önska ett presentkort av sina nära och kära för en inredningskonsultation i present. En perfekt gåva för den som redan tycker sig ha allt.


Varmt välkommen att kontakta Aroma Design för en vidare dialog kring hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.
Vi hjälper dig med
Sköna rum Ute & Inne
Heminredning
Homestyling
Maximera försäljningspriset
Events

Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design  |  0708 - 341 491  |  kontakt@aromadesign.se
© Aroma Consulting of Sweden - Business Development & Design. All rights reserved. Alla rättigheter förbehålls.